دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 1-274 
تبیین شناختی دو فعل «برین» و «سزیان» در گویش کردی کلهری

صفحه 71-96

10.22099/jill.2023.48322.1356

فاطمه حاتمی؛ مرجان طاهری اسکوئی؛ بهزاد رهبر؛ سیده نازنین امیرارجمندی؛ هنگامه واعظی