شماره‌های پیشین نشریه

ویژه همایش ملی زبا‌ن‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران دانشگاه بیرجند

 

نمایش آماری 

 

تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 124
تعداد نویسندگان 201
تعداد مشاهده مقاله 65,948
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 50,029
نسبت مشاهده بر مقاله 531.84
نسبت دریافت فایل بر مقاله 403.46
-----------------------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 360
تعداد مقالات رد شده 192
درصد عدم پذیرش 53
تعداد مقالات پذیرفته شده 93
درصد پذیرش 26
زمان پذیرش (روز) 166
تعداد پایگاه های نمایه شده 6
تعداد داوران 152

دوفصلنامۀ «زبان‌شناسی و گویش‌های ایرانی» دانشگاه شیراز بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بازۀ زمانی بهار و تابستان 1395 نخستین شمارۀ خود را منتشر کرد. این دوفصلنامه پس از انتشار شمارۀ دوم خود، وارد مسیر اخذ درجۀ علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد و به استناد نامۀ مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور وزارت نامبرده به شمارۀ 311570/18/3/ مورخ ‏‏07/12/‏‏‏1397 اعتبار علمی-پژوهشی دریافت کرد. این نشریه با دسترسی آزاد در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد و داوری آثار دریافتی به صورت دو سو ناشناس انجام می‌شود.

 براساس آخرین ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه مجله زبان شناسی و گویش های ایرانی در سال 1401 «ب» است.

 

 در این نشریه، مقالات به صورت کامل و متناسب با شیوه‌نامه مقالات علمی- پژوهشی در «شاخه‌های اصلی و بین رشته‌ای زبان‌شناسی و همچنین جنبه‌های نحوی، آوایی، واژی و معنایی تمام گویش‌های ایرانی» قابل بررسی و پذیرش می‌باشند.  

 نویسندگان محترم لطفا پیش از ارسال مقاله اطلاعات مندرج در سامانه از جمله"راهنمای نویسندگان" را با دقت مطالعه فرمایید، بدیهی است مسئولیت عدم توجه به دستورالعمل‌ها بر عهده نویسندگان است. 

سرقت ادبی: ازنرم افزار همانند جو استفاده می‌شود.  همانندجویی کمتر از 10 درصد قابل قبول می باشد. نویسندگان مقاله که قصد ارسال مقاله خود به این مجله را دارند باید با مراجعه به سامانه "همانندجو" (شناسه 6X6PUQ) فایل مقاله خود را بارگزاری کنند و تاییدیه سامانه همانندجو (به نشانی tik.irandoc.ac.ir )را در سامانه بارگزاری نمایند.

سیاست نشریه در مورد نحوه برخورد با سرقت ادبی: درصورتی که برای نشریه سرقت ادبی یک مقاله محرز شود، نشریه نویسنده /نویسندگان را در لیست سیاه قرار داده و اگر مقاله ایشان منتشر شده باشد، مقاله بایگانی شده و ذیل نام نویسنده/نویسندگان عبارت «مقاله سرقت ادبی می باشد» درج می شود.

شماره جاری: دوره 7، شماره 2، اسفند 1401 (ویژه همایش ملی زبا‌ن‌ها و گویش‌های مناطق مرزی ایران دانشگاه بیرجند) 

شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان