اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 348
تعداد پذیرش 101
تعداد عدم پذیرش 191
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 96

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 105
تعداد مشاهده مقاله 58190
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 44000
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 99 روز
متوسط زمان داوری 23 روز
متوسط زمان پذیرش 189 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 101 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 55 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 2599 روز
درصد پذیرش 29 %