آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 253
تعداد پذیرش 53
تعداد عدم پذیرش 146
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 74

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 57
تعداد مشاهده مقاله 38715
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 30690
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 21 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 131 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 277 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 125 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 70 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 261 روز
درصد پذیرش 21 %