راهنمای نویسندگان

به منظور چاپ مقاله در این نشریه، توجه به موارد زیر الزامی است.

 الف) شرایط علمی

1. مقاله باید نتیجۀ پژوهش‌های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد. در هر زمان که اثبات شود مقاله از منابع و مقالات دیگری بدون ذکر منبع استخراج شده است مقاله از دور بررسی یا پذیرش خارج و اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت. 

2. کاربرد روش‌های تحقیق علمی و منابع موثق الزامی است.

3. مقاله‌های ارسالی حتماً باید در حد معیارهای نشریات علمی‌ـ‌پژوهشی باشند؛ بنابراین، آثار ترجمه‌شده، گردآوری‌شده، و مقالاتی که به شکل مروری یا ترویجی نوشته شده‌اند پذیرفته نخواهد شد.

 ب) فرایند ارزیابی مقاله

در آغاز، مقاله‌ها در قسمت ارسال مقاله در سامانه ثبت می‌شوند. سپس، از سوی مدیر اجرایی در جلسۀ هیئت تحریریه ارائه  می‌شوند. پس از ملاحظۀ سردبیر، و بررسی و ارزیابی هیئت تحریریه، در صورت داشتن شرایط لازم، مقاله برای داوران (2 یا 3 نفر یا بیشتر) ارسال می‌شود و در نهایت، پس از وصول دیدگاه‌های داوران، نتیجۀ داوری در جلسه هیئت تحریریه مطرح می‌شود و اگر مقاله نیاز به اصلاح داشته باشد، نظر داوران به نویسنده ارسال خواهد شد. در پایان، در صورت کسب امتیازهای کافی، نامۀ پذیرش مقاله برای نویسنده ارسال می‌شود. حداقل زمان بررسی اولیه مقالات دو هفته است و چنانچه مقاله به داور اصلی ارسال شود، بررسی داوری حداقل 2 ماه طول خواهد کشید.

 

ج) شرایط پذیرش اولیه

1. مقاله باید طبق شرایط راهنمای تدوین فرمت شوند. بر روی راهنمای تدوین کلیک کنید تا فایل مربوطه را مشاهده نمایید.

2. مقاله‌های مستخرج از پایان‌نامه باید تأیید استاد راهنما را همراه داشته باشند و نام وی نیز در سامانه ثبت و ذکر شود. ترتیب نام نویسندگان و انتخاب نویسنده مسئول حتما در زمان ارسال مقاله مشخص و تعیین گردد، پس از آن به هیچ عنوان امکان تغییر در ترتیب و حذف و اضافه نویسندگان وجود ندارد. دقت لازم نویسندگان در درج وابستگی سازمانی نویسندگان الزامی است این مورد نیز قابل تغییر نمی باشد. لذا مسئولیت عدم توجه به این موارد بر عهده نویسندگان مقالات است. 

 

 مجددا تأکید می گردد: در تکمیل مشخصات نویسندگان در سامانه نشریه دقت لازم به عمل آید. به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلا از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

 

3. نویسنده باید تعهد کند که مقاله را همزمان برای هیچ نشریۀ دیگری ارسال نکرده است و تا زمانی که پذیرفته نشدن آن در نشریۀ زبان‌شناسی گویش‌های ایرانی مشخص نشده است، آن را برای نشریات دیگر ارسال نکند. فایل تعهدنامه موجود در سایت می بایست تکمیل و امضاء و به همراه مقاله ارسال گردد. 

4. مقاله نباید قبلاً در هیچ نشریه یا همایشی ارائه یا چاپ شده باشد.

5. این مجله طبق مصوبه­ هیأت تحریریه­ بابت پذیرش و چاپ هر مقاله جمعاً مبلغ 6000000 ریال در دو نوبت به شرح زیر دریافت می کند:

 الف) برای مقالاتی که در جلسه گروه دبیران مجله از لحاظ موضوعی پذیرفته شده و تعیین داور می‌شوند، برای ارسال به داوری مبلغ 2000000 ریال بابت هزینه داوری دریافت می شود.

 مبلغ فوق هیچگونه تعهدی برای پذیرش و چاپ مقاله برای مجله ایجاد نخواهد کرد و صرفاً برای تأمین حق‌الزحمه داوری می باشد که پس از دریافت فیش واریزی این مبلغ، مقاله به داوران ارسال خواهد شد.

 ب) از نویسندگان مقالاتی که پس از طی مراحل داوری پذیرش گرفته و در نوبت چاپ قرار می گیرند، مبلغ 4000000 ریال (بابت هزینه ویراستاری و حق چاپ در مجله) دریافت می شود و پس از دریافت فیش واریزی این مبلغ، مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

مبالغ یادشده باید به شماره شبای IR 53 0100 0040 0107 1603 0205 06 بانک مرکزی (با شماره شناسه 368071658115100141400285037100) واریز شود. (حتماً بایستی شماره شناسه درج گردد و نام مجله زبان شناسی و گویش‌های ایرانی قید شود) و رسید واریزی پس از اسکن با کیفیت مقبول، فقط از طریق سامانه مجله ارسال شود.

 6. مقالات ارسالی به هیچ عنوان بازگردانده نمی‌شوند.

7. مسئولیت مطالب هر مقاله از هر نظر، به عهدۀ نویسنده یا نویسندگان است.

8. در مقالاتی که از آوانگاری استفاده شده است، ارسال فایل فونت مربوطه و پی دی اف مقاله الزامی است. 

9. در مرحله پیش از پذیرش نویسنده/گان حتما می بایست چکیده مبسوط (بر روی لینک کلیک کنید) ارائه نمایند و مقاله را با فرمت مجله تنظیم نمایند. 

 

د) شرایط نگارش مقاله و ارسال فایل اصلی مقاله

توجه داشته باشید که در فایل اصلی مقاله نباید هیچ گونه مشخصاتی از نویسندگان از قبیل نام، نشانی پستی، نشانی ایمیل، شماره تلفن و...، وجود داشته باشد، همچنین در انتخاب نام فایل مقاله از اسم نویسندگان استفاده نکنید. مشخصات نویسندگان باید در یک فایل دیگر با عنوان فایل مشخصات نویسندگان وارد شود. این فایل شامل نام و نام خانوادگی، وابستگی سازمانی (نام دانشگاه)، نشانی ایمیل، شماره تلفن، و ... خواهد بود. همچنین، ضروری است در صورت وجود بیش از یک نویسنده، نویسندۀ مسئول مشخص شود.

1. مقاله از نظر نگارش باید ساختاری محکم داشته باشد و اصول نگارش علمی در آن رعایت شده باشند.

2. مقاله بدین ترتیب تنظیم شود:

   2-1. عنوان مقاله باید در صفحه اول و سطر چهارم، با فونت B Titr به اندازۀ 12 در وسط صفحه نوشته شود.

   2-2. چکیدۀ فارسی باید از 150 تا 250 واژه تشکیل شده باشد و با قلم B Nazanin به اندازۀ 11 نوشته شود. (کلیدواژه‌های فارسی نیز به صورت الفبایی از 4 تا 8 واژه در پایان چکیدۀ فارسی آورده شوند.)

   3-2. متن اصلی مقاله با حجم تعداد کلمات بین 5000 تا 7500 کلمه با قلم B Nazanin به اندازۀ 12 نوشته شود.

          2-4-1. پاورقی‌ها در پایان هر صفحه آورده شوند.

          2-5-2. ارجاع داخل متن باید به شکل زیر تنظیم شود:

 - ارجاع به کتاب یا مقاله باید داخل پرانتز و به ترتیبِ نام خانوادگی نویسنده، سال و صفحه باشد. به طور مثال: (زرین‌کوب، 1373: 254). در صورت لزوم، نام اثر می‌تواند جانشین نام نویسنده شود.

          2-5-3. معادل انگلیسی اسامی خاص، اصطلاحات لاتین، و ترکیبات خارجی باید در پاورقی آورده شوند.

   2-6. نتیجۀ مقاله باید حداکثر در دو تا سه پاراگراف نوشته شود.

   2-7. فهرست منابع باید بر اساس حروف الفبا تنظیم و به شیوۀ زیر در پایان مقاله آورده شود:

- نام قرآن و دیگر کتاب‌های آسمانی، پیش از همۀ منابع و به همراه نام مترجم، محل انتشار، و سال انتشار آورده شود.

- منبع از نوع کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار). نام کتاب (به صورت ایتالیک)، نام مصحح یا مترجم (سال چاپ). شهر محل انتشار: نام انتشارات.

- منبع از نوع مجله یا نشریه: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال انتشار) «عنوان مقاله داخل گیومه». نام مجله یا نشریه (به صورت ایتالیک)، دوره، شمارۀ‌ مجله، شمارۀ‌ صفحه‌ای که  مقاله در مجله چاپ شده است.

   2-8. چکیدۀ‌ انگلیسی با فونت Times New Roman به اندازۀ 11 در پایان مقاله آورده شود. (کلیدواژه‌های انگلیسی ترجمۀ همان کلیدواژه‌های فارسی‌اند که در پایان چکیده انگلیسی آورده می‌شوند.)

3. تنظیم صفحه‌ها

   3-1. متن به صورت A4 و حاشیه‌های صفحه از هر طرف 4 سانتی‌متر باشند.

   3-2. اگر مقاله حاوی شعر است، شعرها باید در جدول تایپ و تنظیم شده باشند.

   3-3. اگر مقاله نمودار یا چارتی از برنامه Excel دارد، باید فایل Excel آن نیز به همراه فایل مقاله ارسال گردد. در تنظیم جداول و تصاویر دقت لازم در سایز انجام گیرد. جداول و تصاویر نبایستی بزرگتر از اندازه تعریف شده صفحه باشند. 

   3-4. واژه‌ها باید به صورت جدا‌ از هم تایپ شوند و فاصلۀ بین واژه‌ها رعایت شود. موارد زیر به عنوان مثال آورده می‌شود:

انسان‌ها، نوشته‌ایم، مهم‌ترین، می‌شود و...

   3-5. علائم نگارشی مانند (نقطه، ویرگول، نقطه‌ویرگول، دونقطه، و ... باید به واژۀ قبل از خود چسبیده باشد.

   3-6. رسم‌الخط مورد استفاده در سراسر مقاله باید با کتابچۀ دستور خط فارسی از انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی مطابقت داشته باشد.

 جهت پیگیری وضعیت مقالات خود به سامانه مراجعه کنید و حتی المقدور از تماس تلفنی استفاده نکنید، ممکن است ایمیل های ارسال با خطا یا اختلال مواجه باشند لذا نویسندگان لازم است به صورت دوره ای وارد سامانه مجله شده و در پروفایل خود از آخرین وضعیت مقاله خود مطلع گردند. 

 

در پایان برای ارسال مقاله لازم است فرم‌های زیر را تکمیل و با عناوین زیر ارسال نمایید.

  * لطفا فرم تعارض منافع را تکمیل و در قسمت بارگزاری فایل ها با عنوان فرم تعارض منافع بارگذاری نمایید.

 * لطفا فرم تعهدنامه را تکمیل و در قسمت بارگزاری فایل ها با عنوان نامه به سردبیر بارگذاری نمایید.

 * لطفا فرم مجور دسترسی (حق کپی رایت)  را تکمیل و در قسمت بارگزاری فایل ها با عنوان مجوز کپی رایت بارگزاری نمایید.

* فرم تأیید همانندجو (ایرانداک

 

دقت داشته باشید که فقط نویسنده مسئول  اجازه دسترسی به مشاهده، ویرایش و ارسال اطلاعات پس از ارسال مقاله و داوری را دارد. از همین رو لازم است در هنگام ارسال مقاله نسبت به توانایی دسترسی نویسنده مسئول اطمینان حاصل نمایید.