داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
علی آسمند جونقانی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
عباسعلی آهنگر نحو دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی احمدی خواه مدرس دانشگاه فرهنگیان- تهران- ایلام
فائزه ارکان استادیار زبانشناسی دانشگاه حضرت معصومه (س) قم
محمد رضا اروجی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، گروه زبانشناسی، زنجان، ایران
اعظم استاجی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
آزیتا افراشی معنایی دانشیار گروه زبان شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. تهران. ایران
طاهره افشار نحو گروه زبانشناسی-دانشکده علوم انسانی-دانشگاه ایلام-ایلام-ایران
آوا ایمانی معنایی استادیار گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
زهرا باباسالاری دانشگاه پیام نور
پارسا بامشادی پژوهشگر آزاد
آرمان بختیاری
ابراهیم بدخشان Department of Linguistics, Faculty of Letters and Foreign Languages, University of Kurdistan,
شاپوررضا برنجیان نحو استادیار گروه زبانشناسی رایانه ای مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
فاطمه بهرامی دانشگاه شهید بهشتی
محمود بی‌جن‌خان استاد زبان‌شناسی دانشگاه تهران
آرش پالیزبان آوایی مدرس دانشگاه فرهنگیان ایلام
بهار پورشاهیان گروه زبانشناسی همگانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران.
داوود پورمظفری دانشگاه شهید چمران اهواز
ساناز تاج‌الدینی دانشگاه شیراز
مریم تفرجی یگانه
نفیسه تقوی آوایی بخش زبان های خارجی و زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
سیده سحر جاوید دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش زبان‌های خارجی و زبان شناسی، دانشگاه شیراز
محمد علی جعفری آوایی گروه زبان شناسی، واحدقم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
شیماء جعفری دهقی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، سیستان و بلوچستان، ایران
محمود جعفری دهقی استاد گروه زبان‌های باستانی ایران دانشگاه تهران
محمد حسن جلالیان چالشتری استادیار دانشگاه تبریز
محمدحسن جلالیان چالشتری گویش های ایرانی دانشیار گروه فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تبریز، تبریز
محمد هادی جهاندیده معنایی استادیار ادبیات انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه پیام نور، تهران،ایران
محمد تقی جهانی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی - دانشگاه ایلام
احسان چنگیزی دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه علامه ی طباطبائی
فرخ حاجیانی رئیس دانشکده
محمدجواد حجازی استادیار دانشگاه آزاد قم
نغمه حسینی عضو هیات علمی دانشگاه آزاذ اسلامی واحد بوشهر
کیومرث خانبابازاده دانشکدۀ ادبیات و علوم انسای دانشگاه گیلان
علیرضا خرمایی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
سیدفرید خلیفه لو گویش های ایرانی دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
رضا خیرآبادی
مریم دانای طوس عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
فاطمه دانش پژوه دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
مسعود دهقان گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
لیلا دیانت مدرس مجتمع آموزش عالی لارستان
محمد راسخ مهند
محمد راسخ مهند گویش های ایرانی استاد دانشگاه ابوعلی سینا
جلال رحیمیان گویش های ایرانی استاد زبان شناسی دانشگاه شیراز
پریا رزمدیده دانشگاه ولیعصر رفسنجان
امیر رضائی پناه مدرس دانشگاه و دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی
محرم رضایتی کیش خاله دانشگاه گیلان
والی رضایی دانشگاه اصفهان
محمد رضی‌نژاد دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
ابراهیم رنجبر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه تبریز
بهزاد رهبر گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
رها زارعی فرد استادیار زبانشناسی دانشگاه جهرم
رها زارعی فرد مدیرگروه زبانشناسی دانشگاه جهرم
بهمن زندی مدیر دوره دکتری زبان شناسی دانشگاه پیام نور
بهمن زندی
احسان سعیدزاده دانشجوی دکتری ذانشگاه شیراز
جلال شایق گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
مسعود شریفی آتشگاه استاد مدعو/دانشکده علوم و فنون-دانشگاه تهران
احمدرضا شریفی پورشیرازی نحو دانشگاه شیراز
منصور شعبانی دانشگاه گیلان
سمیه شوکتی مقرب دکتری زبان‌شناسی همگانی دانشگاه شیراز
شهین شیخ سنگ تجن عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
وحید صادقی گروه زبانشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
نرجس بانو صبوری گروه زبانشناسی دانشگاه پیام نور
نرجس بانو صبوری عضو هیات علمی
محمد امین صراحی دانشیار زبان شناسی دانشگاه گیلان
علی صفری استادیار زبانشناسی دانشگاه حضرت معصومه (س) قم
فریبا صیادی
اسفندیار طاهری عضو هیات علمی
اسفندیار طاهری استادیار دانشگاه اصفهان
امید طبیب‌زاده
ایرج ظفری معنایی پژوهشگر و مدرس زبان‌شناسی
زهرا عباسی دانشگاه تربیت مدرس
سیده مرضیه عباسی دانشگاه شیراز
غلامرضا عباسیان دانشگاه امام علی (ع)
سپیده عبدالکریمی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
مجتبی علیزاده صحرایی گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
بتول علی نژاد عضو هیات علمی
مریم سادات فیاضی
لیلا قدیری موسسه دهخدا
امیر‌ قربان‌پور دانش‌آموختۀ دکتری زبان‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس
فریبا قطره دانشگاه الزهرا
گلنار قلعه خانی استاد یار/دانشگاه شیراز
عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا گروه زبانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
غلامحسین کریمی دوستان دانشگاه تهران
منوچهر کوهستانی بخش زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
ارسلان گلفام دانشیار زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمود مبارکی گروه زبان شناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران
دانش محمدی
شهرام مدرس خیابانی استادیار و مدیر گروه آموزش و مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
ابراهیم مرادی دبیر/آموزش و پرورش دیواندره
مرضیه مسیحی پور پژوهشگر پژوهشکدة لغت‌نامه دهخدا، دانشگاه تهران
پونه مصطفوی عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
ابوالفضل مصفا جهرمی
مجتبی منشی زاده گویش های ایرانی دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
محمود مهرآوران عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه قم، قم، ایران.
امیرسعید مولودی استادیار بخش زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و غلوم انسانی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
مهین ناز میردهقان فراشاه دانشیار زبانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
حسین نجاری دانشگاه شیراز - هیات علمی بخش زبان های خارجی و زبان شناسی
پریسا نجفی نحو استادیار/ گروه زبان انگلیسی/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی/ دانشگاه لرستان/ خرم‌آباد/ ایران
گلاره نظری
مهرداد نغزگوی کهن
شهرام نقش بندی واجشناسی
کتایون نمیرانیان استادیار بخش زبانهای خارجی و زبانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز
حامد نوروزی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
مژگان هوشمند گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
هنگامه واعظی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت