مجله زبان‌شناسی گویش‌های ایرانی، نشریه‌ای علمی- پژوهشی با دسترسی آزاد است که از سال 1395 با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران با همت گروه زبان‌شناسی بخش زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز تأسیس شده است. این نشریه به صورت دو شماره در سال توسط دانشگاه شیراز منتشر می‌شود. مقاله‌های علمی پژوهشی در تمام حوزه‌های مربوط به گویش شناسی زبان‌های ایرانی در این نشریه به چاپ می‌رسد. از آنجا که کشور ایران در برگیرنده اقوام گوناگون ایرانی با گویش‌های و فرهنگ‌های خاص خود است، مقاله‌های این نشریه محمل مناسبی برای انعکاس ابعاد مختلف گویش‌های و لهجه‌های مربوط به زبان‌های ایرانی است. در این نشریه، از انواع مقاله‌های پژوهشی اصیل و همچنین مباحث و پژوهش‌های نقادانه در زمینه گویش‌های ایرانی استقبال می‌کند. این نشریه در واقع جایگاه مناسبی برای انتشار جدیدترین مقاله‌های علمی-تحقیقی در حوزه‌ زبان‌ها و گویش‌های ایرانی است.