درباره نشریه

مجله زبان‌شناسی و گویش‌های ایرانی، نشریه‌ای علمی- پژوهشی با دسترسی آزاد است که از سال 1395 با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران با همت گروه زبان‌شناسی بخش زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز تأسیس شده است. این نشریه به صورت دو شماره در سال توسط دانشگاه شیراز منتشر می‌شود. مقاله‌های علمی پژوهشی در تمام حوزه‌های مربوط زبان‌شناسی و گویش‌شناسی زبان‌های ایرانی در این نشریه به چاپ می‌رسد. از آنجا که کشور ایران در برگیرنده اقوام گوناگون ایرانی با گویش‌ها و فرهنگ‌های خاص خود است، مقاله‌های این نشریه محمل مناسبی برای انعکاس ابعاد مختلف گویش‌ها و لهجه‌های مربوط به زبان‌های ایرانی است. در این نشریه، از انواع مقاله‌های پژوهشی اصیل و همچنین مباحث و پژوهش‌های نقادانه در زمینه گویش‌های ایرانی استقبال می‌شود. این نشریه در واقع جایگاه مناسبی برای انتشار جدیدترین مقاله‌های علمی-تحقیقی در حوزه‌ زبان‌‌شناسی و گویش‌های ایرانی است.