دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-299 
واژه بست در کردی کلهری ایلامی

صفحه 25-51

10.22099/jill.2020.35784.1182

حبیب گوهری؛ مهدی مهدی زاده؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ طیبه خوشبخت


بررسی فرایند تبدیل در کردی کلهری

صفحه 135-154

10.22099/jill.2020.37691.1206

الهام کرمی؛ شجاع تفکری رضایی؛ عامر قیطوری


واژه‌بست در گویش طالقانی

صفحه 227-249

10.22099/jill.2020.34750.1162

موسی میرزائی؛ بهزاد رهبر؛ محمدرضا اروجی