بررسی فرایندهای کشش جبرانی و حذف در گویش کُرمانجی با تأکید بر نظریة مورایی
1. بررسی فرایندهای کشش جبرانی و حذف در گویش کُرمانجی با تأکید بر نظریة مورایی

طاهره قطبی کریمی؛ محمدجواد حجازی؛ مینا مهدیخانی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-25

http://dx.doi.org/10.22099/jill.2018.28176.1080

چکیده
  «کُردی» یکی از زبان‌های پرگویشور در چهار کشور است. این زبان در ایران و در استان‌هایی نظیر کردستان، ایلام، کرمانشاه، همدان، آذربایجان غربی و شمال خراسان دارای لهجه‌های گوناگونی است که دو گویش ...  بیشتر
تحلیلی رده‌شناختی بر ترتیب واژگانی و مطابقه در گویش اِوَزی
2. تحلیلی رده‌شناختی بر ترتیب واژگانی و مطابقه در گویش اِوَزی

مهسا کمال پور؛ مهین ناز میردهقان

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 27-57

http://dx.doi.org/10.22099/jill.2020.30372.1097

چکیده
  هدف از نگارش این مقاله ارائة تحلیلی رده‌شناختی بر ترتیب واژگانی و مطابقه در گویش اِوَزی، از گویش‌های جنوب استان فارس، است. این گویش، در نظام مطابقه و ترتیب واژگانی ویژگی‌هایی متمایز نسبت به فارسی معیار ...  بیشتر
بررسی مولکول‌های معنایی نام جانوران بوشهر و شهرکرد: رویکردی معنایی ـ شناختی
3. بررسی مولکول‌های معنایی نام جانوران بوشهر و شهرکرد: رویکردی معنایی ـ شناختی

مهناز طالبی دستنایی؛ فریبا قطره

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 59-85

http://dx.doi.org/10.22099/jill.2020.33332.1127

چکیده
  مقالة حاضر به بررسی و مقایسة مولکول‌های معنایی نام 35 جانور در بوشهر و 35 جانور در شهرکرد بر اساس رویکرد معنایی-‌شناختی هسییه (2006) می‌پردازد. داده‌های ‌پژوهش از پاسخ 100 گویشور بوشهری و 100 گویشور شهرکردی ...  بیشتر
بررسی عملکرد فرایندهای تضعیف در گویش‌های ایرانی
4. بررسی عملکرد فرایندهای تضعیف در گویش‌های ایرانی

محمود مبارکی؛ ابوالفضل مصفا جهرمی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 87-111

http://dx.doi.org/10.22099/jill.2020.33447.1130

چکیده
  این مقاله به فرایندهای تضعیف ‌بر اساس چارچوب نظری واج‌شناسی زایشی می‌پردازد تا به این پرسش‌ها پاسخ دهد که فرایندهای واجی چگونه به عنوان تضعیف در گویش‌های ایرانی عمل می‌کنند؛ به بیان دیگر، داده‌ها ...  بیشتر
مطالعة موردی زبان‌پریشی دوزبانة کردی-فارسی (با تأکید بر مقایسة کاربرد کلمات دستوری و واژگانی)
5. مطالعة موردی زبان‌پریشی دوزبانة کردی-فارسی (با تأکید بر مقایسة کاربرد کلمات دستوری و واژگانی)

مهین ناز میردهقان؛ زهرا فرخ نژاد؛ محسن اکبری

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 113-132

http://dx.doi.org/10.22099/jill.2020.33471.1131

چکیده
  زبان‌پریشی دوزبانه، به عنوان یکی از مباحث چالش­برانگیز در روان‌شناسی زبان، در کشور ما چندان مورد توجه واقع نشده است. تحقیقات زبان‌پریشی انجام‌شده در ایران عمدتاً تک‌زبانه و بر زبان فارسی متمرکز ...  بیشتر
ترتیب ‌واژه‌ در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهبهانی ‌از‌ منظر‌‌ رده‌شناسی ‌زبان
6. ترتیب ‌واژه‌ در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بهبهانی ‌از‌ منظر‌‌ رده‌شناسی ‌زبان

شهرام گرامی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 133-165

http://dx.doi.org/10.22099/jill.2020.33590.1133

چکیده
  بهبهانی متعلق به شاخة جنوبی زبان‌های ایرانی غربی است که به لحاظ رده‌شناسی «ترتیب واژه» کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. شهر بهبهان در جنوب شرقی استان خوزستان قرار دارد. مردم این شهر به بهبهانی گفت‌وگو ...  بیشتر
مقوله‌های واژ-نحوی اسم در بشاگردی جنوبی
7. مقوله‌های واژ-نحوی اسم در بشاگردی جنوبی

عباسعلی آهنگر؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی؛ سپهر صدیقی نژاد

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 167-198

http://dx.doi.org/10.22099/jill.2020.33635.1135

چکیده
  کاوش در نظام اسم بشاگردی جنوبی نشان می­دهد شیوة تحقق مقوله­های واژ-نحوی، این گویش را از سایر زبان­ها و گویش­های ایرانی متمایز می­سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر می­کوشد پنج مورد از مقوله­های ...  بیشتر
تحلیل نشانه‌شناختی ساختار ادبی سه‌خشتی‌های کُرمانجی
8. تحلیل نشانه‌شناختی ساختار ادبی سه‌خشتی‌های کُرمانجی

آیگین مردانی؛ صدرالدین طاهری

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 199-218

http://dx.doi.org/10.22099/jill.2020.33861.1142

چکیده
  ترانه‌های سه‌خشتی بخشی از ادبیات شفاهی قوم کُرمانج است، که با سه مصراع هشت هجایی با واژه‌هایی برآمده ‌از طبیعت و زندگی روزمره و برپایة تجربیات فردی و خاطرات قومی شاعران ناشناس بومی سروده شده‌اند. ...  بیشتر
تناوب سببی و ضدسببی در زبان کردی (گویش سورانی)
9. تناوب سببی و ضدسببی در زبان کردی (گویش سورانی)

شاهین احمدی‌شاد؛ یادگار کریمی؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ محمد صدیق زاهدی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 219-241

http://dx.doi.org/10.22099/jill.2020.34472.1157

چکیده
  مسئلة تناوب سببی و ضدسببی در کانون پژوهش‌های نظری در حوزة ساختار موضوعی در سطح روابط نحو و معناشناسی قرار دارد. در تبیین این تناوب، دو دیدگاه عمدة گذرایی­زدایی و سببی­سازی بر این عقیده هستند که دو ...  بیشتر
بررسی پیکره‌‌بنیاد زایایی پیشوندهای اشتقاقی در گونة نوشتاری زبان فارسی معاصر
10. بررسی پیکره‌‌بنیاد زایایی پیشوندهای اشتقاقی در گونة نوشتاری زبان فارسی معاصر

حمیرا عابدینی؛ امیرسعید مولودی؛ علیرضا خرمایی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 243-265

http://dx.doi.org/10.22099/jill.2020.35234.1170

چکیده
  یکی از مباحث مورد توجه در ساخت‌واژه به طور عام و در فرایندهای واژه‌سازی به طور خاص مطالعة زایایی است. عمدة صاحب‌نظران این حوزه، زایایی را یک مفهوم مدرج می‌دانند و آن را بر روی یک پیوستار تعریف می‌کنند. ...  بیشتر
شاخص‌ها و مراحل ساخت پیکرة زبانی: گونة نوشتاری و گفتاری
11. شاخص‌ها و مراحل ساخت پیکرة زبانی: گونة نوشتاری و گفتاری

الهام علایی ابوذر

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 267-290

http://dx.doi.org/10.22099/jill.2020.36080.1187

چکیده
  این پژوهش تلاش دارد با جمع­آوری اطلاعات مربوط به شاخص­ها و مراحل ساخت پیکرة زبانی، به پژوهشگران در زمینة ساخت انواع پیکره‌های زبانی کمک کند. در این راستا، در این مقاله، پس از بررسی نظرات پژوهشگرانی ...  بیشتر
بررسی و مقایسة مفهوم‌پردازی‌های سر و دل در شاهنامه، خسرو و شیرین نظامی و غزلیات شمس از دیدگاه شناختی
12. بررسی و مقایسة مفهوم‌پردازی‌های سر و دل در شاهنامه، خسرو و شیرین نظامی و غزلیات شمس از دیدگاه شناختی

غلامحسین اسماعیلی؛ احمد طحان؛ فرزانه مظفریان

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 291-315

http://dx.doi.org/10.22099/jill.2020.35852.1186

چکیده
  دیدگاه شناختی، استعاره را ابزاری زبانی ـ مفهومی می­داند که انسان از آن در جهت شناخت و بیان مفاهیم پیرامون خود استفاده می­کند. بر اساس این نظریه بسیاری از مفاهیم به کمک استعاره برای انسان قابل درک می­شوند. ...  بیشتر