دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-135 
تناوب سببی در گویش خوری

صفحه 1-25

10.22099/jill.2019.5374

مهدی عباسی؛ غلامحسین کریمی دوستان


فرایندهای تضعیف و قلب در گویش بختیاری «بروافتو تنگ شا»

صفحه 67-89

10.22099/jill.2019.5377

شهین امیرجانی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ محمدجواد حجازی


بررسی صورت‌شناختی تأثیر نابینایی بر جایگاه تولید همخوان‌های انسدادی واک‌دار زبان فارسی در بافت CV

صفحه 113-135

10.22099/jill.2019.5379

طاهره محمودی احمدآبادی؛ ارسلان گلفام؛ ماندانا نوربخش؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا