دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-388 
بررسی چندمعنایی افعال کنشی «خواردن»، «شوردن» و «نیشتن» در گویش کردی کلهری بر اساس معنی شناسی شناختی

صفحه 101-132

10.22099/jill.2021.42129.1280

فاطمه حاتمی؛ بهزاد رهبر؛ مرجان طاهری اسکوئی؛ هنگامه واعظی؛ سیده نازنین امیرارجمندی


ارﺗﻘﺎء ﮔﺮه راست: حذف یا اشراف چندگانه

صفحه 319-346

10.22099/jill.2022.41795.1275

شهلا صیفوری؛ یادگار کریمی؛ شهرام سعیدی؛ محسن معصومی


بررسی ساخت ملکی محمولی در گیلکی رشت

صفحه 369-388

10.22099/jill.2022.42663.1291

روزبهان یزدانی مقدم؛ سحر بهرامی خورشید؛ محمد دبیرمقدم؛ ارسلان گلفام