فعل مرکب در زبان لاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس مجتمع آموزش عالی لارستان

چکیده

زبان لاری همچون سایر زبان‌ها و گویش‌های ایرانی منبع بسیار مهمی در پژوهش‌های تاریخی، اجتماعی و به‌ویژه زبان‌شناسی است. این زبان شاخه‌ای از زبان‌های ایرانی جنوب غربی است که توسط اطلس زبان‌های در خطرِ یونسکو به عنوان یکی از زبان‌‌های در خطر معرفی شده است. هدف از این پژوهش بررسی فعل مرکب در این زبان است. این مقاله می‌کوشد تا به این سوالات پاسخ دهد: چه فرایندهایی در ساخت فعل مرکب در زبان لاری دخیلند؟ سازه غیرفعلی در فعل مرکب در این زبان چیست؟ ساخت فعل مرکب در این زبان، فرایندی نحوی است یا ساختواژی؟ داده‌‌ها در این زبان به روش میدانی و بر اساس شم زبانی نویسنده به عنوان گویشور بومی گرد‌آوری شده‌ و به شیوه‌ توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته‌ است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ساخت فعل مرکب در این زبان یک فرایند ساختواژی است؛ زیرا حرکت هسته به هسته نیست بلکه در این زبان عناصری غیر از هسته ازجمله قیدها و ضمایر نیز با فعل ترکیب می‌شوند و فعل مرکب را می‌سازند. همچنین دو فرایند عمده‌ ترکیب و انضمام در تشکیل فعل مرکب در این زبان دخیل هستند. دامنه ترکیب در زبان لاری گسترده است و شامل صورت‌های مختلفی از جمله ترکیب صفت با فعل، اسم با فعل، گروه حرف اضافه با فعل، قید یا قید پیشوندی با فعل و ضمیر با فعل می‌باشد. اما تنها دو گونه‌ انضمامی مفعول صریح و مفعول بواسطه در این زبان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compound Verbs in Lari Language

نویسنده [English]

  • Leila Dianat
Larestan High Education Complex
چکیده [English]

Like other Iranian languages and dialects, Lari is a very important source in historical, sociological, and especially in linguistic studies. Lari language is a subset of southwestern Iranian languages and UNESCO identified it as one of the endangered languages in its Atlas of endangered languages.The present study is aimed at studying compound verbs in this language.The Corpus of this study has been collected from native speakers of this language and the author intuition of this article as a native speaker as well. The study sought to answer the following questions: What processes are involved in constructing a compound verb in the Lari language? What constituents are involved in making a compound verb in this language? Constructing compound verb in this language is a morphological process or a syntactic? By carry out this study in a descriptive-analytic framework, the results of this study show that compound verb construction in Lari is a lexical/morphological process because it is not head-to-head movement and some functional categories including adverbs and pronouns combine with simple verbs and make compound verbs. Two compound verb formation processes are classified under two general categories: "combination" and "incorporation". The domain of incorporation in Lari is extensive & it includes the combination of adjective + noun, noun + verb, proposition + verb, adjunct + verb, and pronoun + verb, but there are only two kinds of incorporations: the direct object incorporation and indirect object incorporation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • compound verb
  • Lari language
  • incorporation
  • combination
  • morphological process

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 01 اسفند 1401
  • تاریخ پذیرش: 14 اسفند 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 14 اسفند 1401