زبان‌شناسی گویش‌های ایرانی (JILL) - فرایند پذیرش مقالات