زبان‌شناسی گویش‌های ایرانی (JILL) - اهداف و چشم انداز