زبان‌شناسی گویش‌های ایرانی (JILL) - پرسش‌های متداول