تماس با ما

خواهشمند است در صورت داشتن هرگونه پرسش در خصوص دوفصلنامه و مقالات ارسالی خود، از طریق این سامانه و یا ایمیل jill.shirazu.ac.ir اقدام فرمایید. 

 ایمیل و شماره تماس تمامی نویسندگان را ثبت نمایید تا در صورت لزوم با شما تماس گرفته شود.