دوفصلنامۀ «زبان‌شناسی گویش‌های ایرانی» دانشگاه شیراز بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بازۀ زمانی بهار و تابستان 1395 نخستین شمارۀ خود را منتشر کرد. این دوفصلنامه پس از انتشار شمارۀ دوم خود، وارد مسیر اخذ درجۀ علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد و به استناد نامۀ مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور وزارت نامبرده به شمارۀ 311570/18/3/ مورخ ‏‏07/12/‏‏‏1397 اعتبار علمی-پژوهشی دریافت کرد. این نشریه با دسترسی آزاد در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد و داوری آثار دریافتی به صورت دو سو ناشناس انجام می‌شود.

شماره جاری: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-135 

1. تناوب سببی در گویش خوری

صفحه 1-25

مهدی عباسی؛ غلامحسین کریمی دوستان


2. بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اوزی

صفحه 27-46

شراره شفایی؛ فرخ حاجیانی؛ محسن محمودی


4. فرایندهای تضعیف و قلب در گویش بختیاری «بروافتو تنگ شا»

صفحه 67-89

شهین امیرجانی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ محمدجواد حجازی


5. فرایند تکرار در زبان لاری

صفحه 91-111

حسین نجاری؛ شیما صدیقی


6. بررسی صورت‌شناختی تأثیر نابینایی بر جایگاه تولید همخوان‌های انسدادی واک‌دار زبان فارسی در بافت CV

صفحه 113-135

طاهره محمودی احمدآبادی؛ ارسلان گلفام؛ ماندانا نوربخش؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا