دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

بازشناسی گفتارِ تهرانیِ تقلیدی از گونه‌ی معیار از طریق تجزیه و تحلیل صوت‌شناختی آهنگ در چارچوب مدل شیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22099/jill.2022.43593.1311

اسماء کریمی مقدم آرانی؛ ماندانا نوربخش؛ وحید صادقی


ساخت فعل مرکب و عبارت فعلی در چند نوشتۀ فارسی میانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.22099/jill.2022.44949.1329

شیماء جعفری دهقی؛ سمیراء نرماشیری


بررسی فرایند واجی همگونی همخوان‌ها در گویش کردی کلهری بر اساس نظریه بهینگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22099/jill.2023.46342.1335

مریم تفرجی یگانه؛ نعمت جهان فر


فعل مرکب در زبان لاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

10.22099/jill.2023.46627.1337

لیلا دیانت


رابطۀ ساخت هجایی پسوند و وزن مورایی ستاک پایه در واژه‌های سه‌هجایی زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22099/jill.2023.46659.1340

حکیمه فنودی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ حیات عامری


تکواژهای منفی‌ساز در زبان ترکی آذری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22099/jill.2023.46622.1339

طاهره افشار؛ مریم عبدی بلوکانی


ساخت‌های تشبیهی در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.22099/jill.2023.47115.1345

عبدالرضا قوامی؛ پریسا نجفی


بررسی قلب واجی در گویش تالشی دیگه‌سرایی در چارچوب نظریه بهینگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.22099/jill.2023.46593.1338

شهرام فلاح دیگه سرا؛ محمد رضی‌نژاد


آشپزی در فرهنگ و گویش مردمان بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

10.22099/jill.2023.46764.1343

نغمه حسینی؛ زهرا مومنی


تحلیل تکواژگونگی ستاک گذشتۀ فعل در چارچوب صرف توزیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

10.22099/jill.2023.46730.1341

فائزه ارکان


تصحیح عباراتی از دینکرد نهم بر اساس زند یسن‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

10.22099/jill.2023.47510.1347

شعله حصارپولادی؛ احمد رضا قائم‌مقامی