دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

واژه بست در گویش کُندازینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1402

10.22099/jill.2023.48150.1352

نظام عمادی


توصیف و تحلیل واژه‌بست های ضمیری گروه فعلی ماضی در گویش سه قلعه با رویکرد بهینگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

10.22099/jill.2023.48282.1355

صادق افتخاری فر؛ سیدفرید خلیفه لو


تنوع ساخت فعل در گونه های فارسی کابلی، هروی و هزارگی افغانستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.22099/jill.2023.48347.1357

محمدامین ناصح


توصیف دستگاه واجی گویش بوالخیری به روش IPA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1402

10.22099/jill.2023.48056.1353

سهراب غلامی؛ فرخ حاجیانی


نقش رنگ‌واژه‌ها در ساخت جاینام‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22099/jill.2023.48575.1363

جهاندوست سبزعلیپور