بررسی هم‌نامی و نقش‌های مختلف تکواژ وابستة
1. بررسی هم‌نامی و نقش‌های مختلف تکواژ وابستة "-æ" در کردی‌ ملکشاهی

آمنه کریمی؛ حبیب گوهری؛ غلامحسین کریمی دوستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22099/jill.2020.36747.1193

چکیده
  هم‌نامی پدیده‌ای است که در آن مقولات مختلف زبانی با نقش‌ها و معانی نامرتبط از صورت‌های آوایی و نوشتاری یکسان برخوردار هستند. هدف از پژوهش‌ حاضر بررسی نقش‌های مختلف تکواژ "-æ" در کردی ملکشاهی است. پیکره‌ی ...  بیشتر
فرایند حذف همخوان /ʁ/ در زبان ترکی آذربایجانی بر پایه نظریة بهینگی
2. فرایند حذف همخوان /ʁ/ در زبان ترکی آذربایجانی بر پایه نظریة بهینگی

سولماز خرّم؛ محمد رضی‌نژاد؛ محمود بی جن خان؛ لطیف عطاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22099/jill.2021.36891.1209

چکیده
  مقالة حاضر به بررسی فرایند آوایی حذف همخوان /ʁ/ در گویش‌تبریزی رایج در مناطق مرکزی تبریز، در محیط‌های واجی مختلف در چارچوب نظریة بهینگی رویکرد موازی می‌پردازد. هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین شرایط واجی ...  بیشتر
بررسی صوری دوگان‌ساخت‌ها درگویش لری دهلرانی
3. بررسی صوری دوگان‌ساخت‌ها درگویش لری دهلرانی

طاهره افشار؛ علی روحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22099/jill.2021.38266.1214

چکیده
  در این پژوهش، ساختار صوری دوگان‌ساخت‌‌ها در گویش لری دهلرانی با بهره گرفتن از تقسیم‌‌بندی شقاقی(1379) از فرایند تکرار، با رویکرد تصویرگونگی از بُعد صوری، مورد بررسی قرارگرفت. طبقه‌‌بندی صوری به تبعیت ...  بیشتر
بررسی کارکرد پسوندها در زبان ترکی‌آذری
4. بررسی کارکرد پسوندها در زبان ترکی‌آذری

ابراهیم رنجبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22099/jill.2021.37586.1205

چکیده
  زبان ترکی از زبان‏های پیوندی است و در حال حاضر یکی از گویش‏های آن‌ در تبریز رایج است. موضوع این مقاله بررسی کارکرد پسوند در این گویش است و روش کارآن بر این اساس است که در توضیح کارکردهای صرفی و نحوی پسوندهای ...  بیشتر
بازتعریف اصطلاحات گویش‌شناختی شولایی در چهارچوب نظریه مجموعه‌های فازی
5. بازتعریف اصطلاحات گویش‌شناختی شولایی در چهارچوب نظریه مجموعه‌های فازی

سیف‌اله ملایی پاشایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22099/jill.2021.38504.1215

چکیده
  ابهام یکی از ویژگی‌های ذاتی زبان‌های طبیعی است. بسیاری از مفاهیم و متغیّرهای زبان‌شناختی نیز مبیّن ارزش دقیقی نیستند و مبهم و غیرقطعی‌اند. وانگهی، به‌کارگیری اصطلاحات نادقیقی چون لهجه، گویش و گونه‌زبانی ...  بیشتر
اصل توالی رسایی در زبان گیلکی شرق گیلان
6. اصل توالی رسایی در زبان گیلکی شرق گیلان

شهین شیخ سنگ تجن؛ هما باقری پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22099/jill.2021.37476.1211

چکیده
  زبان گیلکی یکی از زبانهای ایرانی ‌نو از شاخه زبان‌های شمال غربی است که در استان گیلان رواج دارد. در این پژوهش اصل توالی رسایی در زبان گیلکی شرق گیلان و چگونگی تبعیت واژگان زبان گیلکی از این اصل در هجای ...  بیشتر