موضوعات = گویش های ایرانی
کشش جبرانی در ترکی آذربایجانی در چارچوب تسلسل‌گرایی هماهنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22099/jill.2024.48717.1366

افشار نجف زاده؛ سید محمد رضی‌نژاد؛ لطیف عطاری


استعاره‌های مفهومی سوره جمعه؛ رویکردی شناختی-تحلیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22099/jill.2024.49227.1376

فرزانه مهرافزا؛ محمد رضا اروجی؛ بهزاد رهبر


تحلیلی برون‌اسکلتی از فرافکن‌های طبقه‌نما و کمّیت‌نمایِ زبان فارسی با تاکید بر ساخت بخشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1403

10.22099/jill.2024.50062.1386

محدثه سلطانی نژاد؛ عباسعلی آهنگر؛ هدی سیاوشی


ریشه شناسی چند واژه در گویش بوشهری

دوره 8، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 37-53

10.22099/jill.2024.48805.1372

فرخ حاجیانی؛ خیرالله محمودی


تبیین شناختی دو فعل «برین» و «سزیان» در گویش کردی کلهری

دوره 8، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 71-96

10.22099/jill.2023.48322.1356

فاطمه حاتمی؛ مرجان طاهری اسکوئی؛ بهزاد رهبر؛ سیده نازنین امیرارجمندی؛ هنگامه واعظی


واژه بست در گویش کُندازینی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 149-183

10.22099/jill.2023.48150.1352

سلیمان حیدری؛ نظام عمادی


قومیت، نگرش و امنیت زبانی سخنگویان گونه‌های زبانی غیر معیار ایرانی در شهر تهران

دوره 8، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 217-237

10.22099/jill.2024.48766.1369

سولماز ملت دوست؛ محمدرضا احمدخانی؛ حمیدرضا شعیری؛ علی کریمی فیروزجایی


تکواژهای منفی‌ساز در زبان ترکی آذری

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 23-45

10.22099/jill.2023.46622.1339

طاهره افشار؛ مریم عبدی بلوکانی


ساخت فعل مرکب و عبارت فعلی در چند نوشتۀ فارسی میانه

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 63-77

10.22099/jill.2022.44949.1329

سمیراء نرماشیری؛ شیماء جعفری دهقی


آشپزی در فرهنگ و گویش مردمان بوشهر

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 79-102

10.22099/jill.2023.46764.1343

نغمه حسینی؛ زهرا مومنی


رابطۀ ساخت هجایی پسوند و وزن مورایی ستاک پایه در واژه های سه هجایی زبان فارسی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 173-190

10.22099/jill.2023.46659.1340

حکیمه فنودی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ حیات عامری


ساخت‌های تشبیهی در زبان فارسی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 191-209

10.22099/jill.2023.47115.1345

عبدالرضا قوامی؛ پریسا نجفی