موضوعات = گویش های ایرانی
بازشناسی گفتارِ تهرانیِ تقلیدی از گونه‌ی معیار از طریق تجزیه و تحلیل صوت‌شناختی آهنگ در چارچوب مدل شیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1401

10.22099/jill.2022.43593.1311

اسماء کریمی مقدم آرانی؛ ماندانا نوربخش؛ وحید صادقی


ساخت فعل مرکب و عبارت فعلی در چند نوشتۀ فارسی میانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.22099/jill.2022.44949.1329

شیماء جعفری دهقی؛ سمیراء نرماشیری


بررسی فرایند واجی همگونی همخوان‌ها در گویش کردی کلهری بر اساس نظریه بهینگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22099/jill.2023.46342.1335

مریم تفرجی یگانه؛ نعمت جهان فر


فعل مرکب در زبان لاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1401

10.22099/jill.2023.46627.1337

لیلا دیانت


رابطۀ ساخت هجایی پسوند و وزن مورایی ستاک پایه در واژه‌های سه‌هجایی زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22099/jill.2023.46659.1340

حکیمه فنودی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ حیات عامری


تکواژهای منفی‌ساز در زبان ترکی آذری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22099/jill.2023.46622.1339

طاهره افشار؛ مریم عبدی بلوکانی


ساخت‌های تشبیهی در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.22099/jill.2023.47115.1345

عبدالرضا قوامی؛ پریسا نجفی


بررسی قلب واجی در گویش تالشی دیگه‌سرایی در چارچوب نظریه بهینگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

10.22099/jill.2023.46593.1338

شهرام فلاح دیگه سرا؛ محمد رضی‌نژاد


آشپزی در فرهنگ و گویش مردمان بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

10.22099/jill.2023.46764.1343

نغمه حسینی؛ زهرا مومنی


تحلیل تکواژگونگی ستاک گذشتۀ فعل در چارچوب صرف توزیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

10.22099/jill.2023.46730.1341

فائزه ارکان


جنس دستوری در زبان خُلُصی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 85-104

10.22099/jill.2022.42961.1302

طیبه قاسمی؛ آمنه زارع؛ محمدحسین شرف زاده


رویکرد رده‌شناختی به ساخت ملکی در گویش سُرخی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 127-142

10.22099/jill.2022.43766.1314

زهرا کریمی باوریانی؛ زینب محمدابراهیمی جهرمی


رده‌شناسی ترتیب واژه‌ها در زبان خانیکی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 143-172

10.22099/jill.2022.42653.1290

سعید لبافان؛ محمد دبیرمقدم


گویش ‏سنجی متغیرهای زبان‌شناختی زبان‌گونه‌های کرمان- شمالی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 227-259

10.22099/jill.2022.43271.1306

عالیه نخعی پور تذرج؛ سیف ا... ملایی پاشایی؛ حامد مولایی کوهبنانی؛ محمد علی جعفری


مطالعة واج‌شناختی گونة سربازی از گونه‌های زبان بلوچی مکرانی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 261-291

10.22099/jill.2022.44561.1328

فریده اکاتی؛ عباسعلی آهنگر؛ نواز بلوچ زهی


بررسی حرکت فراگیر پرسش‌واژه‌ در کردی سنندجی: بر اساس رویکرد ادغام موازی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 293-311

10.22099/jill.2022.42972.1317

شهلا صیفوری؛ یادگار کریمی؛ شهرام سعیدی؛ محسن معصومی


تحلیل حرکت فعل در گویش بلوچی سرحدی: رویکردی زایشی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-35

10.22099/jill.2022.42706.1295

عباسعلی آهنگر؛ محدثه سلطانی نژاد


بررسی چندمعنایی افعال کنشی «خواردن»، «شوردن» و «نیشتن» در گویش کردی کلهری بر اساس معنی شناسی شناختی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 101-132

10.22099/jill.2021.42129.1280

فاطمه حاتمی؛ بهزاد رهبر؛ مرجان طاهری اسکوئی؛ هنگامه واعظی؛ سیده نازنین امیرارجمندی