کلیدواژه‌ها = کندازینی
واژه بست در گویش کُندازینی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 149-183

10.22099/jill.2023.48150.1352

سلیمان حیدری؛ نظام عمادی