کلیدواژه‌ها = ساخت ملکی محمولی
بررسی ساخت ملکی محمولی معیار در زبان بلوچی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 253-270

10.22099/jill.2023.7100

ارسلان گلفام؛ روزبهان یزدانی مقدم