کلیدواژه‌ها = تکواژهای منفی‌ساز
تکواژهای منفی‌ساز در زبان ترکی آذری

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 23-45

10.22099/jill.2023.46622.1339

طاهره افشار؛ مریم عبدی بلوکانی