کلیدواژه‌ها = محدودیت
کشش جبرانی در ترکی آذربایجانی در چارچوب تسلسل‌گرایی هماهنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22099/jill.2024.48717.1366

افشار نجف زاده؛ سید محمد رضی‌نژاد؛ لطیف عطاری


فرایند تکرار در گویش شوشتری: نظریة بهینگی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 289-317

10.22099/jill.2021.41265.1262

ایمانه صیاد؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا