کلیدواژه‌ها = واکه
بررسی دستگاه واجی گویش لکی کوهدشت

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 295-314

10.22099/jill.2021.39390.1229

رامیه گراوند؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ وحید غلامی؛ امید ورزنده