کلیدواژه‌ها = نظریة بهینگی
فرایند تکرار در گویش شوشتری: نظریة بهینگی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 289-317

10.22099/jill.2021.41265.1262

ایمانه صیاد؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


فرایند حذف همخوان /ʁ/ در زبان ترکی ‌آذربایجانی بر پایه نظریة بهینگی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 161-183

10.22099/jill.2021.36891.1209

سولماز خرّم؛ محمد رضی‌نژاد؛ محمود بی جن خان؛ لطیف عطاری