کلیدواژه‌ها = گویش کلهری
واژه بست در کردی کلهری ایلامی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 25-51

10.22099/jill.2020.35784.1182

حبیب گوهری؛ مهدی مهدی زاده؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ طیبه خوشبخت