کلیدواژه‌ها = کشش جبرانی
بررسی واج‌شناختی گویش بیرجند

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 123-134

10.22099/jill.2023.7092

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


فرایند حذف همخوان /ʁ/ در زبان ترکی ‌آذربایجانی بر پایه نظریة بهینگی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 161-183

10.22099/jill.2021.36891.1209

سولماز خرّم؛ محمد رضی‌نژاد؛ محمود بی جن خان؛ لطیف عطاری


بررسی فرایندهای کشش جبرانی و حذف در گویش کُرمانجی با تأکید بر نظریة مورایی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-25

10.22099/jill.2018.28176.1080

طاهره قطبی کریمی؛ محمدجواد حجازی؛ مینا مهدیخانی