کلیدواژه‌ها = زبان کردی
تناوب سببی و ضدسببی در زبان کردی (گویش سورانی)

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 219-241

10.22099/jill.2020.34472.1157

شاهین احمدی‌شاد؛ یادگار کریمی؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ محمد صدیق زاهدی