کلیدواژه‌ها = دستوری‌شدگی
هم‌نامی و نقش‌های مختلف تکواژ وابستة “-æ” در کردی‌ ملکشاهی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 269-293

10.22099/jill.2020.36747.1193

آمنه کریمی؛ حبیب گوهری؛ غلامحسین کریمی دوستان