کلیدواژه‌ها = تضعیف
بررسی واج‌شناختی گویش بیرجند

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 123-134

10.22099/jill.2023.7092

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


رویکرد قدرت واجی به فرایند تضعیف انسدادی‌های دهانی در زبان فارسی بر مبنای دیدگاه تاریخی فولی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 125-152

10.22099/jill.2021.40495.1250

زهرا کریمی باوریانی؛ زینب محمدابراهیمی جهرمی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


فرایندهای تضعیف و قلب در گویش بختیاری «بروافتو تنگ شا»

دوره 4، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 67-89

10.22099/jill.2019.5377

شهین امیرجانی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ محمدجواد حجازی