کلیدواژه‌ها = زبان‌های ایرانی
ریشه شناسی چند واژه در گویش بوشهری

دوره 8، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 37-53

10.22099/jill.2024.48805.1372

فرخ حاجیانی؛ خیرالله محمودی


واژه بست در گویش کُندازینی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 149-183

10.22099/jill.2023.48150.1352

سلیمان حیدری؛ نظام عمادی


بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اوزی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 27-46

10.22099/jill.2019.5375

شراره شفایی؛ فرخ حاجیانی؛ محسن محمودی