کلیدواژه‌ها = صرف فعل
صرف فعل در گویش اردستانی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 149-179

10.22099/jill.2018.25685.1052

محمد مطلّبی؛ سحر برنده