کلیدواژه‌ها = نظام مطابقه
ساخت کنایی در گویش بهدینی محلتی یزد

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 37-57

10.22099/jill.2021.41271.1263

محمد دبیرمقدم؛ ماهرخ شجاعی


نظام مطابقه در گویش شورابی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 124-148

10.22099/jill.2018.26277.1061

شهرام گرامی