کلیدواژه‌ها = رده‌شناسی
بررسی ساخت ملکی محمولی معیار در زبان بلوچی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 253-270

10.22099/jill.2023.7100

ارسلان گلفام؛ روزبهان یزدانی مقدم


رویکرد رده‌شناختی به ساخت ملکی در گویش سُرخی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 127-142

10.22099/jill.2022.43766.1314

زهرا کریمی باوریانی؛ زینب محمدابراهیمی جهرمی


بررسی ساخت ملکی محمولی در گیلکی رشت

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 369-388

10.22099/jill.2022.42663.1291

روزبهان یزدانی مقدم؛ سحر بهرامی خورشید؛ محمد دبیرمقدم؛ ارسلان گلفام


واژه‌بست در زبان‌های تاتی و تالشی: مطالعه‌ای رده‌شناختی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-28

10.22099/jill.2021.39822.1241

ایوب اسماعیل نژاد نودهی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ نرجس بانو صبوری؛ زهرا ابوالحسنی چیمه


ساخت ملکی در کردی گورانی: رویکردی رده‌شناختی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-22

10.22099/jill.2018.27010.1071

پارسا بامشادی؛ شادی انصاریان