کلیدواژه‌ها = زبان ترکی آذری
تکواژهای منفی‌ساز در زبان ترکی آذری

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 23-45

10.22099/jill.2023.46622.1339

طاهره افشار؛ مریم عبدی بلوکانی


بازنمود مفاهیم معنایی در افعال حرکتی زبان ترکی آذری بر اساس نظریه تالمی

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 102-121

10.22099/jill.2017.24908.1032

هنگامه واعظی؛ معراج نوعی هشجین؛ سیدمحمد رضی نژاد