کلیدواژه‌ها = فرایند واجی
فرایند همگونی در زبان لاری

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 53-72

10.22099/jill.2016.4014

لیلا دیانت