کلیدواژه‌ها = زبان لاری
دوگان‌سازی در زبان لاری

دوره 5، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 83-105

10.22099/jill.2020.35126.1166

لیلا دیانت


فرایند تکرار در زبان لاری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 91-111

10.22099/jill.2019.5378

حسین نجاری؛ شیما صدیقی


فرایند همگونی در زبان لاری

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 53-72

10.22099/jill.2016.4014

لیلا دیانت