کلیدواژه‌ها = هجا
بررسی واج‌شناختی گویش بیرجند

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 123-134

10.22099/jill.2023.7092

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


فرایند حذف همخوان /ʁ/ در زبان ترکی ‌آذربایجانی بر پایه نظریة بهینگی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 161-183

10.22099/jill.2021.36891.1209

سولماز خرّم؛ محمد رضی‌نژاد؛ محمود بی جن خان؛ لطیف عطاری


اصل توالی رسایی در زبان گیلکی شرق گیلان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 241-268

10.22099/jill.2021.37476.1211

شهین شیخ سنگ تجن؛ هما باقری پور