کلیدواژه‌ها = مالکیت
بررسی ساخت ملکی محمولی معیار در زبان بلوچی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 253-270

10.22099/jill.2023.7100

ارسلان گلفام؛ روزبهان یزدانی مقدم


بررسی ساخت ملکی محمولی در گیلکی رشت

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 369-388

10.22099/jill.2022.42663.1291

روزبهان یزدانی مقدم؛ سحر بهرامی خورشید؛ محمد دبیرمقدم؛ ارسلان گلفام