نویسنده = یادگار کریمی
بررسی حرکت فراگیر پرسش‌واژه‌ در کردی سنندجی: بر اساس رویکرد ادغام موازی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 293-311

10.22099/jill.2022.42972.1317

شهلا صیفوری؛ یادگار کریمی؛ شهرام سعیدی؛ محسن معصومی


ارﺗﻘﺎء ﮔﺮه راست: حذف یا اشراف چندگانه

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 319-346

10.22099/jill.2022.41795.1275

شهلا صیفوری؛ یادگار کریمی؛ شهرام سعیدی؛ محسن معصومی


تناوب سببی و ضدسببی در زبان کردی (گویش سورانی)

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 219-241

10.22099/jill.2020.34472.1157

شاهین احمدی‌شاد؛ یادگار کریمی؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ محمد صدیق زاهدی