نویسنده = عباسعلی آهنگر
تحلیلی برون‌اسکلتی از فرافکن‌های طبقه‌نما و کمّیت‌نمایِ زبان فارسی با تاکید بر ساخت بخشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1403

10.22099/jill.2024.50062.1386

محدثه سلطانی نژاد؛ عباسعلی آهنگر؛ هدی سیاوشی


تحلیل حرکت فعل در گویش بلوچی سرحدی: رویکردی زایشی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-35

10.22099/jill.2022.42706.1295

عباسعلی آهنگر؛ محدثه سلطانی نژاد


مقوله‌های واژ-نحوی اسم در بشاگردی جنوبی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 167-198

10.22099/jill.2020.33635.1135

عباسعلی آهنگر؛ علی اصغر رستمی ابوسعیدی؛ سپهر صدیقی نژاد