نویسنده = عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا
رابطۀ ساخت هجایی پسوند و وزن مورایی ستاک پایه در واژه های سه هجایی زبان فارسی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 173-190

10.22099/jill.2023.46659.1340

حکیمه فنودی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ حیات عامری


بررسی واج‌شناختی گویش بیرجند

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 123-134

10.22099/jill.2023.7092

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


فرایند تکرار در گویش شوشتری: نظریة بهینگی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 289-317

10.22099/jill.2021.41265.1262

ایمانه صیاد؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


رویکرد قدرت واجی به فرایند تضعیف انسدادی‌های دهانی در زبان فارسی بر مبنای دیدگاه تاریخی فولی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 125-152

10.22099/jill.2021.40495.1250

زهرا کریمی باوریانی؛ زینب محمدابراهیمی جهرمی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


فرایندهای تضعیف و قلب در گویش بختیاری «بروافتو تنگ شا»

دوره 4، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 67-89

10.22099/jill.2019.5377

شهین امیرجانی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ محمدجواد حجازی


بررسی صورت‌شناختی تأثیر نابینایی بر جایگاه تولید همخوان‌های انسدادی واک‌دار زبان فارسی در بافت CV

دوره 4، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 113-135

10.22099/jill.2019.5379

طاهره محمودی احمدآبادی؛ ارسلان گلفام؛ ماندانا نوربخش؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


همگونی همخوان ‌با همخوان در گویش دماوندی: نظریه هندسه مشخصه‌های واجی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 23-52

10.22099/jill.2017.4015

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ محمد جواد حجازی؛ لیلا رحمتی نژاد