نویسنده = عالیه نخعی پور
سیر تطور زبان گونۀ بلوچی مرزی رایج در منطقۀ ریگان کرمان در قیاس با بلوچی مرزی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 239-251

10.22099/jill.2023.7098

عالیه نخعی پور؛ سیف ا... ملایی پاشایی؛ حامد مولایی کوهبنانی


گویش ‏سنجی متغیرهای زبان‌شناختی زبان‌گونه‌های کرمان- شمالی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 227-259

10.22099/jill.2022.43271.1306

عالیه نخعی پور تذرج؛ سیف ا... ملایی پاشایی؛ حامد مولایی کوهبنانی؛ محمد علی جعفری