نویسنده = زینب محمدابراهیمی جهرمی
رویکرد رده‌شناختی به ساخت ملکی در گویش سُرخی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 127-142

10.22099/jill.2022.43766.1314

زهرا کریمی باوریانی؛ زینب محمدابراهیمی جهرمی


رویکرد قدرت واجی به فرایند تضعیف انسدادی‌های دهانی در زبان فارسی بر مبنای دیدگاه تاریخی فولی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 125-152

10.22099/jill.2021.40495.1250

زهرا کریمی باوریانی؛ زینب محمدابراهیمی جهرمی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا