نویسنده = بهزاد رهبر
استعاره‌های مفهومی سوره جمعه؛ رویکردی شناختی-تحلیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403

10.22099/jill.2024.49227.1376

فرزانه مهرافزا؛ محمد رضا اروجی؛ بهزاد رهبر


تبیین شناختی دو فعل «برین» و «سزیان» در گویش کردی کلهری

دوره 8، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 71-96

10.22099/jill.2023.48322.1356

فاطمه حاتمی؛ مرجان طاهری اسکوئی؛ بهزاد رهبر؛ سیده نازنین امیرارجمندی؛ هنگامه واعظی


بررسی چندمعنایی افعال کنشی «خواردن»، «شوردن» و «نیشتن» در گویش کردی کلهری بر اساس معنی شناسی شناختی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 101-132

10.22099/jill.2021.42129.1280

فاطمه حاتمی؛ بهزاد رهبر؛ مرجان طاهری اسکوئی؛ هنگامه واعظی؛ سیده نازنین امیرارجمندی


ارزیابی استعارة تصوری آب در زبان‌ ترکی آذربایجانی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 241-263

10.22099/jill.2021.40682.1254

ایرج ظفری؛ بهزاد رهبر؛ محمد رضا اروجی


واژگان فرهنگی- جغرافیایی: نسبیت زبانی یا گفتمان واژه؟

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 57-88

10.22099/jill.2021.40335.1249

ندا امین؛ رضامراد صحرایی؛ بهزاد رهبر