دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-166 
1. بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اَبَرج

صفحه 1-22

فرخ حاجیانی؛ مجتبی دورودی؛ محسن محمودی


2. همگونی همخوان ‌با همخوان در گویش دماوندی: نظریه هندسه مشخصه‌های واجی

صفحه 23-52

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ محمد جواد حجازی؛ لیلا رحمتی نژاد