تعداد مقالات: 27
26. صرف فعل در گویش اردستانی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-179

محمد مطلّبی؛ سحر برنده


27. گزینشی از واژه‌های گویش لری لنده

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 143-159

مرضیه مسیحی پور؛ باقر خرمی


شماره‌های پیشین نشریه