زبان‌شناسی گویش‌های ایرانی (JILL) - مقالات آماده انتشار