تعداد مقالات: 46
1. همگونی همخوان‌ها در زبان ترکی زنجان: رویکرد هندسه مشخصه‌های واجی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-31

10.22099/jill.2017.24910.1033

محمدجواد حجازی؛ مینا مهدیخانی


2. ساخت ملکی در کردی گورانی: رویکردی رده‌شناختی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-22

10.22099/jill.2018.27010.1071

پارسا بامشادی؛ شادی انصاریان


3. تناوب سببی در گویش خوری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-25

10.22099/jill.2019.5374

مهدی عباسی؛ غلامحسین کریمی دوستان


4. بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اَبَرج

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-22

10.22099/jill.2017.4013

فرخ حاجیانی؛ مجتبی دورودی؛ محسن محمودی


5. بررسی فرآیند آوایی کشش جبرانی در گویش تایبادی بر اساس نظریه بهینگی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-44

10.22099/jill.2018.25638.1051

شیما ابراهیمی؛ الهام اخلاقی باقوجری


6. بررسی ریشه‌شناختی واژه‌هایی از گویش اوزی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 27-46

10.22099/jill.2019.5375

شراره شفایی؛ فرخ حاجیانی؛ محسن محمودی


7. سازه‌های تصریفی فعل واژگانی خودایستا در گویش کُرْتَه (قلعه‌گنج)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 32-73

10.22099/jill.2017.24002.1017

عباسعلی آهنگر؛ سپهر صدیقی نژاد


8. همگونی همخوان ‌با همخوان در گویش دماوندی: نظریه هندسه مشخصه‌های واجی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-52

10.22099/jill.2017.4015

عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ محمد جواد حجازی؛ لیلا رحمتی نژاد


9. ترتیب وند و واژه‌بست در گویش مازندرانی: رویکرد «اصل ارتباط»

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-75

10.22099/jill.2018.24515.1053

شادی داوری؛ بهناز کوکبی


10. بررسی واژه‌بست‌ها و همخوان‌های پایانی گویش تاتی تاکستان براساس نظریه بهینگی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 47-65

10.22099/jill.2019.5376

جواد رحمانی؛ محمد رضا اروجی؛ بهزاد رهبر


12. فرایند همگونی در زبان لاری

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-72

10.22099/jill.2016.4014

لیلا دیانت


13. فرایندهای تضعیف و قلب در گویش بختیاری «بروافتو تنگ شا»

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-89

10.22099/jill.2019.5377

شهین امیرجانی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ محمدجواد حجازی


14. تکواژهای دستوری اسم در کردی سورانی: یک بررسی صرفی- واجی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 76-96

10.22099/jill.2018.26246.1059

آزاد محمدی؛ گلناز مدرسی قوامی


15. بازنمود مفاهیم معنایی در افعال حرکتی زبان ترکی آذری بر اساس نظریه تالمی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 102-121

10.22099/jill.2017.24908.1032

هنگامه واعظی؛ معراج نوعی هشجین؛ سیدمحمد رضی نژاد


17. فرایند تکرار در زبان لاری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-111

10.22099/jill.2019.5378

حسین نجاری؛ شیما صدیقی


19. جایگاه زنان در ادبیات شفاهی قشقایی: تحلیلی از منظر گفتمان شناسی انتقادی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 122-160

10.22099/jill.2017.24497.1025

ارسلان میرزایی؛ محمد هادی فلاحی


21. بررسی صورت‌شناختی تأثیر نابینایی بر جایگاه تولید همخوان‌های انسدادی واک‌دار زبان فارسی در بافت CV

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 113-135

10.22099/jill.2019.5379

طاهره محمودی احمدآبادی؛ ارسلان گلفام؛ ماندانا نوربخش؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا


22. نظام مطابقه در گویش شورابی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 124-148

10.22099/jill.2018.26277.1061

شهرام گرامی


23. تکیه و نقش‌های آن در زبان هَورامی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 161-176

10.22099/jill.2017.24295.1022

سیدمهدی سجادی


25. صرف فعل در گویش اردستانی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-179

10.22099/jill.2018.25685.1052

محمد مطلّبی؛ سحر برنده